esys.ir »

آموزش ایسیس


آموزش ساخت فایل گربر


آموزش ساخت فایل گربر با
نرم افزار آلتیوم Altium

نرم افزار آلتیوم دیزاینر یکی از محبوب ترین نرم افزار های طراحی مدار چاپی است که ابزار های بسیاری را برای یک طراحی کامل و جامع ارائه نموده است. به طوریکه در ایران بیشتر طراحان و مهندسان از این نرم افزار استفاده می کنند. در این آموزش به نحوه ایجاد فایل گربر توسط این نرم افزار پرداخته شده تا طرح نهایی راحت تر توسط سازندگان مدار چاپی قابل استفاده باشد.

آموزش ساخت فایل گربر با
نرم افزار پروتئوس

معمولا برای تولید مدار چاپی، کارخانه های سازنده از یک فرمت مشترک به نام گربر استفاده می کنند. نرم افزار پروتئوس نیز به عنوان یکی از نرم افزارهای طراحی PCB ، توانایی تولید چنین فایلهایی را دارد که در این آموزش به آن پرداخته شده است.

آموزش ساخت فایل گربر با
نرم افزار ایگل Eagle

نرم افزار ایگل Eagle یکی از محبوب ترین نرم افزار های طراحی مدار چاپی است. از آنجا که فایل های نرم افزار ایگل به صورت مستقیم قابل تولید برای شرکت های سازنده PCB نیست لذا درخواست می شود که فایل گربر برای طراحی انجام شده توسط نرم افزار ایگل تولید گردد که در این آموزش به آن پرداخته شده است.

دانلود فایل تنظیمات ایگل

آموزش ساخت فایل گربر با
نرم افزار الگرو Allegro

نرم افزار الگرو یکی از ابزارهای استاندارد طراحی مدارات چاپی در صنعت است. به این دلیل که فایل طراحی شده توسط سازندگان قابل استفاده باشد معمولا به فرمت مشترکی بین تمام نرم افزارها نیاز است در این آموزش به ساخت فایل گربر با این نرم افزار محبوب پرداخته شده است.

آموزش ساخت فایل NC Drill
نرم افزار الگرو Allegro

یکی از فایل های لازم برای تولید یک مدار چاپی فایل NC Drill است که مربوط به سوراخکاری برد است. در این آموزش به تهیه این فایل در نرم افزار آلگرو پرداخته شده است. این آموزش برای تکمیل آموزش پیشین تولید گربر می باشد.