esys.ir »

آموزش ایسیس


آموزش ساخت فایل BOM با استفاده از نرم افزار Altium Designer

برای ایجاد یک فایل BOM لازم است قطات موجود در شماتیک، به صورت مناسبی تنظیم شده باشند. برای این که آن ها تنظیم کنیم، بهتر است حین طراحی این تنظیمات را انجام دهیم. ابتدا به صفحه Properties قطعه مراجعه می کنیم.

 

بخش های مختلفی که در BOM تاثیرگذارند را تنظیم می کنیم. توجه بفرمایید که Designator باید همواره یکتا باشد.
در صورتی که نیازی به اضافه کردن مولفه هایی باشد که به صورت پیش فرض در قطعه وجود ندارد، کافی است با استفاده از گزینه ی Add این کار انجام شود.

 

 

در پنجره باز شده، در کادر Name نام مولفه ی مورد نظر را وارد می کنیم. توجه داشته باشید که این نام باید برای تمام قطعات یکسان وارد شود

.

 

با استفاده مجدد از گزینه ی Add می توان مولفه ی دیگری ایجاد نمود.

 

 

در این بخش می توان مولفه های قطعه را مرور نمود.

 

 

اکنون با استفاده از منوی Report و انتخاب گزینه ی Bill of Materials صفحه مربوطه باز خواهد شد.

 

 

در این بخش برای آشکار شدن تغییراتی که بر روی قطعه اعمال شده است، قطعه مورد نظر مشخص شده است و در پروسه های عادی، احتیاجی به این کار نیست.

 

 

مولفه هایی که در قطعات اضافه شد، به طور پیش فرض در BOM قرار نمی گیرد و باید از طریق لیست سمت چپ، انتخاب شوند. بنابراین باید دو گزینه ی Link و Part .No انتخاب شوند.

 

 

با انتخاب هر مولفه، ستون مربوطه به لیست ستون ها اضافه می شود.
سپس با استفاده از گزینه ی Export و انتخاب مسیر، فایل Excel تولید خواهد شد.

 

 

بعد از باز کردن فایل Excel ستون های Image و Replacement را نمی بینیم. ستون Replacement را به همان روش اضافه کردن ستون های Link و Part .No می توان اضافه نمود. اما ستون Image حتما باید به صورت دستی ساخت و پر شود.

 

 

جهت آشنایی بیشتر می توانید از دو فایل زیر استفاده نمایید:

نمونه فایل BOM

نمونه فایل خام BOM