esys.ir »

Download Article News دانلود

دانلودها

  آموزش تهیه فایل Gerber با نرم افزار Altium Designer (دانلود فایل PDF)

   

  ابتدا فایل پروژه ی مورد نظر را باز می کنیم.

   

  از منوی File گزینه ی Fabrication Outputs و سپس Gerber Files را انتخاب می کنیم.

   

  طبق عکس ها تنظیمات را اعمال می کنیم.

   

  در این بخش باید تمام لایه ها انتخاب شوند به جز لایه های مربوط به مکانیکال. دقت بفرمایید که هیچ کدام از لایه ها نباید mirror شوند.

   

  فایل Gerber تولید شده به صورت زیر خواهد بود.

   

  اکنون فایل CAM را ذخیره نمایید.

  برای انجام سوراخ کاری های برد احتیاج به فایل NC Drill است. این فایل را طبق رویه زیر ایجاد کنید.

  برای ایجاد این فایل توجه داشته باشید که باید حتما فایل PCB شما باز باشد. (باید فایل PCB در حال نمایش باشد.)

   

  از منوی File گزینه ی Fabrication Outputs و سپس گزینه ی NC Drill Files را انتخاب می کنیم.

   

  طبق تصویر تنظیمات را انجام می دهیم.

   

  فایل تولید شده که تمام سوراخ های برد را شامل می شود به صورت زیر خواهد بود.

   

  این فایل CAM را نیز ذخیره می کنیم.

   

  سپس به پوشه ی پروژه می رویم و بعد از وارد شدن به پوشه ی {Project Outputs For {ProjectName تمام فایل های زیر مجموعه آن را فشرده کرده و ارسال می کنیم.